11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 54B/27, Tel: (89) 676-56-06, +48 534 679 864

11-400 Kętrzyn, ul. Sikorskiego 20/112, Tel: (89) 676-56-06, +48 534 679 864

}

Poniedziałek-Piątek: 9:00 – 17:00 lub inny uzgodniony termin spotkania w kancelarii

Zespół

Bogate i różnorodne doświadczenia zawodowe członków zespołu kancelarii, połączone z wiedzą merytoryczną w zakresie prawnego otoczenia zasad prowadzenia działalności gospodarczej, funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, czy też spółek, gwarantują naszym klientom ochronę ich interesów na każdym etapie realizacji ich celów.

Zebrany przez nas zespół to grupa wysoko wykwalifikowanych, zaangażowanych prawników wyróżniających się doświadczeniem oraz ambitnym i nieprzeciętnym podejściem do stawianych problemów. Zespół ten gwarantuje pełen profesjonalizm oraz indywidualne podejście do każdego klienta, każdego zagadnienia prawnego oraz każdej zleconej nam sprawy.

radca prawny Dariusz Bączek

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, jak również studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych oraz zarządzania zasobami ludzkimi na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie od 2010 r., jak również rad nadzorczych spółek prawa handlowego, w tym spółek komunalnych. A ponadto na co dzień zajmujący się obsługą prawną jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich jednostek organizacyjnych oraz spółek prawa handlowego, jak również czynnie występujący w procesach sądowych pełnomocnik procesowy w sprawach cywilnych, administracyjnych, podatkowych oraz obrońca w postępowaniach karnych/wykroczeniowych pełniący również funkcje koordynatora w wieloosobowych zespołach realizujących określone zadania zarówno w jednostkach sektora finansów publicznych, jak również podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, w tym realizujących skomplikowane procesy związane z realizacją inwestycji budowlanych, fuzji spółek, przekształcaniu spółek, czy też jednoosobowych działalności gospodarczych.

Nadmienić należy, że oprócz ww. zakresu działalności zajmuję się również działalnością dydaktyczną prowadząc liczne szkolenia z zakresie prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa pomocy społecznej, gospodarki nieruchomościami oraz prawa handlowego.

Miłośnik dobrej muzyki, historii współczesnej, zagadnień geopolitycznych oraz motoryzacji.

radca prawny Joanna Bączek

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie od 2013 r., jak również rad nadzorczych spółek prawa handlowego, w tym spółek komunalnych, zajmuje się także obsługą spółek.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w dużych kancelariach radcowsko – adwokackich na terenie Olsztyna, gdzie miała możliwość współpracy z renomowanymi radcami prawnymi oraz adwokatami. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w sprawach o podział majątku wspólnego, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zniesienie współwłasności, zachowek, odszkodowanie, zadośćuczynienie, w zakresie spraw z ubezpieczeń społecznych, w szczególności z zakresu rent, emerytur, całkowitej i częściowej niezdolności do pracy, orzeczeń o niepełnosprawności, w prawie pracy, w prawie rodzinnym, szczególnie w sprawach o rozwód, alimenty, kontakty, ustalenie miejsca pobytu, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, a także w prawie gospodarczym w sporach z firmami windykacyjnymi, funduszami sekurytyzacyjnymi, spółkami i jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi w zakresie zapłaty m.in. za roboty budowlane. Zajmuje się także prowadzeniem postępowań o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, prowadzeniem negocjacji i rozmów przedsądowych celem wypracowania porozumienia w sprawie m.in. w przedmiocie spłaty zobowiązań. Udziela nieodpłatnych porad prawnych na terenie następujących gmin: Piecki, Kętrzyn oraz Mrągowo, dzięki czemu pomaga mieszkańcom będącym w trudnej sytuacji materialnej skutecznie i szybko rozwiązywać ich problemy prawne. Do każdej sprawy podchodzi indywidualnie z dużym zaangażowaniem w trakcie całego trwania postępowania. Jest dostępna dla klienta, służy pomocą celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości w sprawie na każdym jego etapie.

W wolnych chwilach biega, jeździ na rowerze, słucha muzyki i ogląda filmy.

radca prawny Weronika Szara

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W roku 2022 ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. W roku 2023 została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie pod numerem OL-2129.

Doświadczenie zawodowe zdobywała jeszcze w trakcie studiów prawniczych, odbywając praktyki w kancelariach radcowskich na terenie Olsztyna.

W trakcie studiów udzielała nieodpłatnej pomocy prawnej, w ramach działalności w Studenckiej Poradni Prawnej, działającej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w sprawach o podział majątku wspólnego, stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, zniesienie współwłasności, odszkodowanie i zadośćuczynienie, a także w prawie rodzinnym, szczególnie w sprawach o rozwód, alimenty, ustalenie kontaktów oraz miejsca pobytu dziecka, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej. Zajmuje się także sprawami związanymi z odzyskiwaniem należności, w tym windykacją zadłużenia.

W wolnych chwilach biega i zaczytuje się w literaturze kryminalnej i sensacyjnej.

aplikant radcowski Beata Dyl

Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku jak również studiów na kierunku rolnictwo o specjalizacji agronomia i agrobiznes SGGW w Warszawie, Aplikant radcowski Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku od 2019 roku. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną jednostek samorządu terytorialnego, w tym obsługą spółek prawa handlowego.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zniesienie współwłasności, odszkodowanie
i zadośćuczynienie, a także w prawie rodzinnym, szczególnie w sprawach o rozwód, alimenty, ustalenie kontaktów oraz miejsca pobytu dziecka, pozbawienie
i ograniczenie władzy rodzicielskiej, prawie pracy. Zajmuje się także sprawami związanymi z odzyskiwaniem należności, w tym windykacją zadłużenia.

Miłośniczka wielu dyscyplin sportowych poczynając od sztuk walki poprzez pływanie, morsowanie oraz wszelkiego rodzaju treningi funkcjonalno-rozwojowe, fanka dobrej fantastyki i kryminału. Organizatorka zawodów sportowych, w tym wielu akcji i imprez charytatywnych.

asystent radcy prawnego Daniel Bałdyga

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Główne zainteresowania to szeroko pojęte prawo cywilne oraz prawo autorskie. Zajmuję się koordynacją, zarządzaniem i organizacją codziennej pracy w kancelarii.

Specjalizuję się w odzyskiwaniu wierzytelności oraz posiadam szeroką wiedzę na temat egzekucji roszczeń. Dbam także o prawidłowy obieg pism i dokumentów w biurze, a także zajmuję się ich segregacją i archiwizacją.