11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 54B/27, Tel: (89) 676-56-06, +48 534 679 864

11-400 Kętrzyn, ul. Sikorskiego 20/112, Tel: (89) 676-56-06, +48 534 679 864

}

Poniedziałek-Piątek: 9:00 – 17:00 lub inny uzgodniony termin spotkania w kancelarii

Klienci

Dbając o komfort naszej współpracy z klientami, wprowadziliśmy do naszej oferty klarowne zasady rozliczenia się z klientem. Zapoznaj się z rodzajami wynagrodzeń.

Wynagrodzenie ryczałtowe
Ta forma rozliczeń jest stosowana najczęściej i obejmuje jednorazową opłatę za wykonanie zleconej usługi (np. za prowadzenie sprawy sądowej w danej instancji, za przygotowanie pisma, sporządzenie projektu umowy itp.). Zawierana umowa określa z góry zakres czynności kancelarii objętych wynagrodzeniem ryczałtowym. Wysokość wynagrodzenia jest niezależna od czasu trwania zlecenia. Wielkość wynagrodzenia zależy od koniecznego nakładu pracy w konkretnej sprawie.

Ta forma wynagrodzenia skierowana jest także do klientów instytucjonalnych np. jednostek samorządu terytorialnego, spółek, fundacji itp.
W ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego klient otrzymuje stałą kompleksową pomoc prawną w wybranym przez siebie zakresie, który to zakres kształtowany jest w oparciu o ofertę Kancelarii i potrzeby klienta.

Wynagrodzenie godzinowe
Podstawą określenia wynagrodzenia jest czas poświęcony na pracę dla danego klienta. Ta forma rozliczeń jest najkorzystniejsza dla podmiotów (najczęściej firm), które potrzebują stałej pomocy prawnej w nieokreślonym wymiarze. Wynagrodzenie zależne jest od ilości godzin poświęconych na pracę kancelarii w przyjętym cyklu rozliczeniowym. Na koniec każdego okresu rozliczeniowego klient otrzymuje szczegółowy wykaz czynności wykonanych na jego rzecz, co pozwala mu zorientować się w ilości wykonanych dla niego usług.

W przypadku stałej obsługi prawnej przedsiębiorców często wynagrodzenie godzinowe jest łączone z wynagrodzeniem ryczałtowym. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego klient ma zapewnioną określoną ilość godzin obsługi prawnej miesięcznie, zaś po przekroczeniu limitu, dodatkowe godziny zostają rozliczone według ustalonej stawki godzinowej.

Wynagrodzenie za sukces (Success fee)
Ta forma wynagrodzenia stosowana jest łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym, które jest odpowiednio niższe. Dodatkowe wynagrodzenie Kancelarii (określone np. procentowo) jest zależne od wygranej w konkretnej sprawie (np. procent od zasądzonej przez sąd na rzecz klienta kwoty). Tego typu wynagrodzenie Kancelaria proponuje szczególnie w sprawach odszkodowawczych oraz przy windykacji.

Porada prawna
Koszt udzielenia standardowej porady prawnej jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego, o czym klient informowany jest na wstępie.