11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 54B/27, Tel: (89) 676-56-06+48 534-679-864
11-400 Kętrzyn, ul. Sikorskiego 20/112, Tel: (89) 751-23-29+48 534-679-864

Rozwód to prawne zakończenie ważnego związku małżeńskiego na drodze sądowej. Ustawową definicję rozwodu możemy znaleźć w art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - w myśl którego jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Sprawa o rozwód może zakończyć się orzeczeniem o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie, czy też z winy jednego z małżonków bądź też obustronnej winny.

Trwały i zupełny rozkład pożycia można interpretować na wiele różnych sposobów. Właśnie dlatego orzecznictwo oraz doktryna wypracowały pewne sposoby interpretacji tych pojęć. Zupełny rozkład pożycia polega na zerwaniu wszystkich więzi, jakie łączą małżonków. Za więzi te uznaje się:

  • więź uczuciową
  • więź fizyczną
  • więź gospodarczą

Zadaniem strony inicjującej postępowanie w przedmiocie orzeczenia rozwodu jest udowodnienie przed Sądem nastąpienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Skontaktuj się z nami !

 

Oferujemy Państwu możliwość skorzystania z porad prawnych online. Do Państwa dyspozycji pozostawiamy formularz, za pomocą którego mogą Państwo złożyć zapytanie.
Wycenimy koszt udzielenia porady, a Państwo zdecydujecie, czy skorzystać z naszych usług. Płatność za poradę odbywa się poprzez przelew na rachunek bankowy kancelarii.

Ta forma współpracy stanowi doskonałą możliwość do uzyskania szybkiej porady prawnej, bez konieczności konsultacji podczas indywidualnego spotkania.Mrągowo

11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 54B/27
(89) 676-56-06, +48 534-679-864

Kętrzyn

11-400 Kętrzyn, ul. Sikorskiego 20/112
(89) 751-23-29, +48 534-679-864
Wypełnij wszystkie pola